Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Storsatsning inom biomedicin

Sveriges ställning som ett av världens mest framstående länder när det gäller utveckling av infrastruktur för biomedicinsk forskning stärks då Vetenskapsrådet nu ger Karolinska Institutet i uppdrag att vara värd för två nya nationella infrastrukturer för forskning inom biomedicin. Både BBMRI.se för biobanker och CBSCS  för kemisk biologi byggs upp i samarbete med andra universitet och ska ge forskare i hela Sverige och från andra länder öppen tillgång till laboratorier och provsamlingar, samt kvalificerad service för att använda dem.
Senast uppdaterad: 2010-06-30