Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Om tidningen Forska

Forska  startades i januari 2003 och kom med sitt sista nummer i juni 2010.

Forska gavs ut av Vetenskapsrådet. Tidningens uppgift var att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Forska distribuerades till forskare som fått bidrag från Vetenskapsrådet samt till ledamöter i styrelse, ämnesråd, kommittéer och beredningsgrupper etc.
Citera oss gärna, men ange källan.

Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson
Redaktör: Ragnhild Romanus

Prenumeration var gratis.

Postadress: Vetenskapsrådet, 103 78 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000
E-post: forska@vr.se
Hemsida: www.vr.se/forska

Senast ändrad: 2010-07-01